دانلود نوحه تركي

بهترين مداحي هاي مداحان ترك را دانلود كنيد

 
چند مداحی ترکی

بیست و شش مدّاحی از مدّاحان مختلف ترک (حاج سلیم مؤذن، حاج جواد رسولی و ...)

 

مداحی 1

مداحی 2

مداحی 3

مداحی 4

مداحی 5

مداحی 6

مداحی 8

مداحی 9

مداحی 10

مداحی 11

مداحی 12

مداحی 13

مداحی 14

مداحی 15

مداحی 16

مداحی 17

مداحی 18

مداحی 19

مداحی 20

مداحی 21

مداحی 22

مداحی 23

مداحی 24

مداحی 25

مداحی 26